Filial Adoption

Die Gabe der Gotteskindschaft Der Glaube an Jesus Christus: die einzig gültige und die einzig gottgewollte Religion


Die Wahrheit von der Gotteskindschaft in Christus, die wesentlich übernatürlich ist, stellt die Zusammenfassung der ganzen Göttlichen Offenbarung dar. Die Gotteskindschaft ist immer ein ungeschuldetes Geschenk der Gnade, das erhabenste Geschenk Gottes an den Menschen. Die Gotteskindschaft aber kann nur … Continue reading

Dziecięctwo Boże Wiara chrześcijańska: jedynie ważna i jedyna religia z woli Boga (biskup pomocniczy Athanasius Schneider, Astana)


Prawda o nadprzyrodzonym dziecięctwie Bożym w Chrystusie stanowi podsumowanie całego Objawienia Bożego. Dziecięctwo Boże jest zawsze niezasłużonym darem łaski, jest najwznioślejszym darem Boga dla człowieka. Jednakże dziecięctwa Bożego można dostąpić jedynie poprzez osobistą wiarę w Chrystusa i przez przyjęcie chrztu, … Continue reading